slide 1 slide 2 slide 3
Leon BIermans

BaKc

Biermans arbeidsomstandigheden en kwaliteits'- coach
Over BaKc

Omzet en/of continuïteit zijn voor elke organisatie erg belangrijk. Hiervan bent u zich terdege bewust. Prioriteiten liggen dan ook vaak op deze gebieden.

Daarnaast bent u uiteraard op de hoogte van het gegeven dat voldoende aandacht voor kwaliteit en arbeidsomstandigheden u, in het bereiken van uw doelstellingen, ondersteunen.

In de praktijk blijkt echter regelmatig dat kwaliteit en arbeidsomstandigheden voor uw gevoel onvoldoende aandacht krijgen.

Simpelweg om het gegeven dat aandacht geven tijd kost en u deze tijd niet altijd heeft. Ondersteuning ligt nu echter binnen handbereik.

Als gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige en ervaren KAM-coördinator kan ik u helpen om de aandacht voor kwaliteit en arbeidsomstandigheden doorlopend juist

te organiseren en daarmee te laten renderen. Zonder poespas, maar gedegen, efficiënt en effectief. Zoals u van een coach wenst en conform mijn missie.

Onze werkwijze


De Unieke werkwijze van BaKc
Nadat we een eerste contact hebben gehad, zal er een soort van intake-gesprek plaatsvinden. 
In dit gesprek geeft u de behoefte aan ondersteuning/coaching aan. Ik zal vanuit mijn kennis en ervaring inschatten of ik de juiste persoon ben voor het invullen van de behoefte.
Als we van beide kanten een goed gevoel hebben, gaan we samen één of meerdere doelen bepalen en een traject uitstippelen.
Hiermee wordt dan rekening gehouden met de kosten en de baten. Tussentijds vinden er gesprekken plaats waarin we eventueel het traject bij kunnen stellen.

Missie
Ik wil er voor zorgen dat iedereen zich prettig voelt bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Het gaat om het creëren van een goede balans tussen leven en werken.
Dit leidt er uiteindelijk toe dat werknemers en werkgevers optimale resultaten zullen behalen.

Visie
Goede arbeidsomstandigheden maken werken leuker,
Goede arbeidsomstandigheden voorkomen verzuim,
Goede kwaliteit bespaart kosten,
Goede kwaliteit bespaart frustraties,
En de sleutel is……….aandacht! Voor de mens zelf en de mens in zijn of haar omgeving

Strategie
Om invulling te geven aan de missie en visie zijn er een aantal kernactiviteiten waar de focus op ligt:
Opstellen en toetsen van Risico Inventarisatie en Evaluaties en bijbehorende Plannen van Aanpak
Opstellen en onderhouden van kwaliteits- en arbeidsomstandighedenmanagementsystemen
Als expert ondersteuning bieden aan diverse kwaliteits- en arbeidsom
standighedenvraagstukken

Daarnaast zijn er nog andere activiteiten waarin BAKC actief is:
Uitvoeren audits voor certificerende instellingen
Uitvoeren interne audits
Verzorgen van opleidingen
Invulling geven aan het V&G-coördinatorschap ontwerpfase en uitvoeringsfase
Uitvoeren incidenten- en ongevalsonderzoeken
Om dit te kunnen bieden, zal kennis altijd op een hoog en actueel niveau dienen te blijven.
Belangrijke voorwaarden zijn dan ook minimaal gekwalificeerd te zijn voor lead auditor volgens
de ISO-normering en kerndeskundige volgens de arbowet.

De opdrachtgevers en partners


Ondersteuning als expert verzorgen

Opdrachtgever: Hurks van der linden (aannemerij):
Ondersteuning geven aan de KAM-afdeling, met name ten behoeve van certificering ISO 14001.

Opdrachtgever: Mertens Bouwbedrijf (aannemerij):
Ondersteuning geven aan de KAM-afdeling, met name ten behoeve van certificering ISO 14001.

Opdrachtgever: Arbouw (overkoepelende organisatie bouwbranche): 
Mede uitrollen Veiligheidsindex Bouw.
Opstellen en toetsen RIE’s

Opdrachtgever: Argez (Arbodienst):
Het verzorgen van de veiligheidskundige diensten van de arbodienst (o.a. toetsen RIE’s).

Opdrachtgever: C3 Organisatie- en adviesburea (adviesbureau):
Het verzorgen en toetsen van RIE’s.
Opstellen en onderhouden kwaliteits- en arbomanagementsystemen

Opdrachtgever: DLS (verkoopt transmissies):
Het opstellen van een systeem dat voldoet aan de normen van NEN-ISO 9001 en VCA.

Opdrachtgever: Habenu (aannemerij):
Onderhouden KAM-managementsysteem

Opdrachtgever: DNV -GL (certificerende instelling):
Uitvoeren audits ISO 9001, VCA, VCU, OHSAS, ISO 14001 en VKL. Eveneens uitvoeren diverse taken van de VCA-coördinator.

Opdrachtgever: SKG-IKOB:
Uitvoeren audits ISO 9001, VCA. Tevens ISO 9001 en VCA-coördinator.

Onze partners
Hurks van der linden:
aannemer, Mertens Bouwbedrijf: aannemer, Arbouw: overkoepelende organisatie bouwbranche,
Argez: Arbodienst, 3 Organisatie- en adviesburea: adviesbureau, DLS: verkoopt transmissies, Habenu aannemer, DNV-GL: certificerende instelling,
SKG IKOB:
certificerende instelling, BPO.

C.V. Ing. L.L.P. Biermans RVK

Opleidingen
1979-1983: HAVO Bisschoppelijk College Broekhin Roermond (van 4 HAVO naar 1 MTS)
1983-1987: MTS Bouwkunde Roermond
1987-1992: HTS Bedrijfskunde (titel Ing.) Eindhoven
2002-2004: Universiteit Antwerpen Veiligheidskunde niveau 1 (vergelijkbaar met HVK in Nederland)
2024: Gecertificeerd HVK SKO Hobeon nummer: 35202. (kerndeskundige)

Relevante cursussen
1998: PBNA: VCA, Basisveiligheid en Veiligheid voor Leidinggevenden
1998: PBNA: Arbo-deskundige
1999: BouwRadius: BHV/EHBO (jaarlijks herhaald t/m 2005)
2000: BOB: Kwaliteitscoördinator als intern adviseur (inclusief auditeren)
2000: BouwRadius: Steigerinspectie A
2002: Brandweer: Opgeleid persoon (bediening/testen brandmeldcentrale)
2005: NVVK: ATEX-richtlijn
2005: Governor’s: 2 dagen Tripod
2006: DNV: Veiligheid langs het spoor
2006: DNV: Lead-auditor ISO 9001 
2006: DNV: Intern auditor OHSAS 
2006: DNV: Train the trainer
2010: DNV: diverse trainingen in het kader van ISO 14001 en OHSAS (t.b.v. de rol Lead Auditor)
2007-2019: Via NVVK diverse seminars bijgewoond: o.a. machineveiligheid, 
veiligheidsgedrag, steigers en bekistingen en de Veiligheidsindex van Arbouw

Werkervaring
1993: Stork Installatietechniek: assistent kwaliteitscoördinator
1993-1994: Wilma Bouw: werkvoorbereider houtskeletbouw
1994-1997: De Koksmaat Bedrijfskeukens: werkvoorbereider, verkoop binnendienst
1997-1998: Balt van der Made Interieurbouw: projectleider winkelverbouwingen
1998: Janssen Interieurbouw: bedrijfsleider, bedrijf ging failliet
1998-2006: Hurks Bouw & Vastgoed: Kwaliteit Arbo Milieu-coördinator*
2006: DNV: lead-auditor ISO 9001, VCA en auditor OHSAS
1-2-2007: Opstart eigen bedrijf: BAKC**

*) Bij Hurks Bouw & Vastgoed ben ik naast KAM-coördinator ook regelmatig V&G-coördinator uitvoeringsfase geweest voor diverse grote projecten (ca. € 25-80 milioen). De projecten waren ook erg divers: van binnenstedelijke herontwikkeling (Piazza Eindhoven) tot nieuwbouw hoge kantoor- en appartementcomplexen (o.a. KBC-toren Eindhoven). Als V&G-coördinator uitvoeringsfase pleegde ik regelmatig overleg met het uitvoerend team over mogelijk te verwachten V&G-risico’s en de te nemen maatregelen en hoe toezicht georganiseerd werd. Deze werkwijze heeft er mede toe geleid dat er geen (ernstige) ongevallen zijn gebeurd.

**) BAKC staat voor Biermans, uw Arbeidsomstandigheden- en KwaliteitsCoach. Bewust is voor het woord Coach gekozen, omdat aandacht voor arbeidsomstandigheden en kwaliteit continu ondersteund moet worden. Kwaliteit en arbeidsomstandigheden zijn niet geregeld bij alleen goede plannen en RIE’s. De opvolging ervan dient ook verzorgd te zijn. Een coach zorgt ervoor dat de opvolging op een juiste manier verloopt.


partner 1 partner 2 partner 3 partner 4 partner 5 partner 6 partner 7 partner 8

Contact us

Mocht U vragen hebben. Stuur dan gewoon even een mailtje naar: leon.biermans@wxs.nl
Bellen kan natuurlijk ook.
Nederland +31 (0)6 11 92 26 87  Aruba +297 749 1705
Copyright © 2015 BaKc